Seneste nyt

 

Mindre forurening af rentvandstank på Pilegårdsvej – årsagen er fundet og løst.

På grund af det høje niveau af grundvand, er der trængt en mindre mængde grundvand med jordbakterier, ind i tanken gennem revner i samlingerne mellem tanken og ”låget”.

Det har medført at vandværket på Pilegårdsvej har været gennem en større renovering af rentvandstanken, som først var planlagt om otte - ti år, men måtte fremskyndes.

Træer som stod i skellet til Pilegårdsvej nr. 26 er i samråd med naboen blevet fjernet, for at undgå roddannelse, med risiko for at disse kan vokse ned i tanken eller drænrørene.

Vi forventer at Vandværket er i fuld drift igen omkring nytår.

 

 

 

 

 

Aarhus kommune har  på byrådsmøde vedtaget at udstede påbud om medlemsskab af  foreningen VPU

Aarhus kommune har på byrådsmøde vedtaget at vi skal være tvunget medlem i foreningen V.P.U ( Vand Plan Udvalget).

Vi har klaget over afgørelsen til miljøklagenævnet, og afventer deres afgørelse.

Du kan følge sagen på nedenstående link

Teknik og Miljø kontoret

Bilag 1

Referat af møde Teknisk Udvalg

VPU foretræde for teknisk udvalg

Brev til byrådet

Påbud om vandforsyningssamarbejde

Sagen er stadig under behandling i miljøtilsynet.