Seneste nyt

 

Mindre forurening af vandværket på Pilegårdsvej.

 

Vandværket på Pilegårdsvej er atter i drift, efter rent vandstanken er blevet repareret og opdateret.

Vandanalyser viser at der ikke er forhøjet kimtal 22, og vi har fået miljøkontorets godkendelse til igen at køre fuld drift på værket.

 

 

Aarhus kommune har  på byrådsmøde vedtaget at udstede påbud om medlemsskab af  foreningen VPU

 

D. 6. januar 2020 er der stadig ikke sket noget nyt i denne sag.

Vi afventer stadig udfaldet af vores ankesag.

 

 

Aarhus kommune har på byrådsmøde vedtaget at vi skal være tvunget medlem i foreningen V.P.U ( Vand Plan Udvalget).

Vi har klaget over afgørelsen til miljøklagenævnet, og afventer deres afgørelse.

Du kan følge sagen på nedenstående link

Teknik og Miljø kontoret

Bilag 1

Referat af møde Teknisk Udvalg

VPU foretræde for teknisk udvalg

Brev til byrådet

Påbud om vandforsyningssamarbejde

Sagen er stadig under behandling i miljøtilsynet.