Seneste nyt

 

Vandværket er gået i gang med Renovering af Betulavej, Hasselager Stationsvej og Elmetoften.

 

 

Arbejdet forventes at være afsluttet senest d.1. juli.

 

I den forbindelse vil vi være nødt til at lukke for vandet i flere korte perioder.

 

Når der har været lukket, kan der forekomme rødt vand i kortere perioder, det betyder at du skal lade vandet løbe ca. 2 minutter.

 

Vi vil forsøge at lave aflukningerne kortest muligt.

 

Der vi være folk, maskiner samt jordkørsel på strækningen i perioden, så venligst vis hensyn.

 

Vi vil forsøge at fjerne jordbunker i takt med at vi graver dem op.

 

 

 

 

 

Aarhus kommune har  på byrådsmøde vedtaget at udstede påbud om medlemsskab af  foreningen VPU

Aarhus kommune har på byrådsmøde vedtaget at vi skal være tvunget medlem i foreningen V.P.U ( Vand Plan Udvalget).

Vi har klaget over afgørelsen til miljøklagenævnet, og afventer deres afgørelse.

Du kan følge sagen på nedenstående link

Teknik og Miljø kontoret

Bilag 1

Referat af møde Teknisk Udvalg

VPU foretræde for teknisk udvalg

Brev til byrådet

Påbud om vandforsyningssamarbejde