TAKSTER 2020

Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a

Her kan du få et overblik over alle vores takster.

Forbrugerpriser

FORBRUGERPRISER Ekskl. moms Inkl. moms
Målerafgift – pr. år for målerstørrelse – 1,5 – 4,9 m3352 420,00 kr. 525,00 kr.
Målerafgift – pr. år for målerstørrelse – 5,0 – 1440 1.305,00 kr. 1.631,25 kr.
Målerafgift – pr. år for målerstørrelse – 10,1 – 60,0 m3 2.800,00 kr. 3.500,00 kr.
Målerafgift – pr. år for målerstørrelse – 10,1 – 100,0 m3 7.200,00 kr. 9.000,00 kr.
Vandafgift pr. m3               6,00 kr. 7,50 kr.
Afgift af ledningsført vand 6,37 kr. 7,96 kr.
I alt / m3                              12,37 kr. 15,46 kr.

Målerafgiften for hele året opkræves sammen med 1. a'conto

* For ejendomme med hustank gælder særlige takster (kontakt vandværket) 


Gebyrer og arbejder

GEBYRER OG ARBEJDER Ekskl. moms Inkl. moms
Udarbejdelse af flytteafregning 100,00 kr. 125,00 kr.
Rykker gebyr                         100,00 kr. Momsfri 
Lukning p.g.a. manglende betaling 300,00 kr. 375,00 kr.
Genåbning                              300,00 kr. 375,00 kr.
Evt. ekstra arbejder i forbindelse med lukning/genåbning betales efter regning, dog max. kr 1.200,00 kr. 1.500,00 kr.
Stophaner udskiftes/repareres efter faktiske omkostninger    

 Ødelagt måler, stophane, hane spindel eller dæksel betales efter medgået tid og omkostninger.


Betalingterminer 

Betalingensterminer, periode og forfaldsdatoer.

BETALINGSTERMIN Periode: dato:
1. a'conto 01.01. - 30.04. 15.02.
2. a'conto 01.05. - 31.08. 15.05 
3. a'conto 01.09. - 31.12. 15.09.

* bemærk 1. a'conto + Årsopgørelse (01. 01. - 31.12 ) 

Kontrolaflæsning af vandmåleren bør foretages af forbrugerne hver måned


Tilslutningstakster i bymæssig bebyggelse

Dimension Excl. moms Incl. moms.
32 m.m. 25.185,00 kr. 31.481,25 kr.
40 m.m. 25.185,00 kr. 31.481,25 kr.
50 m.m. 30.580,00 kr. 38.225,00 kr.
63 m.m. 37.373,00 kr. 46.716,25 kr.
90 m.m. 79.894,00 kr. 99.867,50 kr.
110 m.m. 98.753,00 kr. 123.441,25 kr.
160 m.m. 145.122,00 kr. 181.402,50 kr.
     

Tilslutningstakster i åbent land

Dimension Excl. moms Incl. moms.
32 m.m. 117.731,00 kr. 147.163,75 kr.
40 m.m. 117.731,00 kr. 147.163,75 kr.
50 m.m. 146.313,00 kr. 182.891,25 kr.
63 m.m. 183.198,00 kr. 228.997,50 kr.
110 m.m. 494.270,00 kr. 617.837,50 kr.

Abonnement for sprinkeranlæg

Stikledning dimension Excl. moms Incl. moms.
64 - 109 mm. 5.367,00 kr. 6.708,75 kr.
110 - 149 mm 8.052,00 kr. 10.065,00 kr.
150 - 160 mm 13.423,00 kr. 16.778,75 kr.

 

Administration af bimåler pr. stk./år 135,00 kr. 168,75 kr.

 

* Ved sprinklerstik med måler starter betaling af abonnement ved afhentning af vandmåler.